1. 0

ZISK MANAŽMENT

Katalóg. číslo: 6546
Periodicita: Mesačník
jazyk titulu: Slovenský

Magazín Zisk manažment informuje o dianí z oblasti ekonomiky, personalistiky a riadenia, marketingu, o nových trendoch v podnikaní, o úspešných podnikateľoch a ich ceste k úspechu, inováciách, technológiách, startupoch a o ďalších segmentoch, ktoré reflektujú na dopyt po informáciách z podnikateľskej obce, top manažmentu, riadiacich pracovníkov či audítorov.

DPH: 20%

Požiadavky k upresneniu termínu doručenia titulu zadajte do POZNÁMKY v 2. kroku nákupného procesu (DODACIE ÚDAJE).

Najpredávanejšie produkty