1. 0

Bezpečnosť platieb je na prvom mieste

1. Platobná brána 24-pay je prevádzkovaná na základe licencie pre poskytovanie platobných služieb udelenej Národnou bankou Slovenska podľa ustanovenia §2 ods.1 písm. c) zákona o platobných službách s číslom licencie ODB-8835-5/2012. Podliehame kontrole a garancii NBS. Overiť si môžete na: http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad-nad-platobnymi-instituciami/zoznam-platobnych-institucii/platobne-institucie-so-sidlom-na-uzemi-sr.

2. Tiež máme licenciu, ktorá nám umožňuje pôsobiť v všetkých krajinách EU + Nórsko, Lichtenštajnsko a Island. (http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ZoznamPlatobneInstitucie-cross.pdf)

3. Pre transakcie uskutočnené platobnými kartami, podporujeme riešenie 3D Secure. Ide o medzinárodne štandardizovaný proces pre spracovanie platieb. 3D Secure zabezpečuje, že citlivé dáta sa z platobných kariet nedostanú k nikomu inému než certifikovaným subjektom, čiže bankám a autorizačnému centru.

4. Všetky naše stránky sú zabezpečené SSL certifikátom. Vy nemusíte mať SSL certifikát. Všetky transakcie od koncových zákazníkov prechádzajú cez nás. My disponujeme SSL certifikátom a technickým zabezpečením transakcií.

5. Aké údaje vyžaduje od platcu brána? Napr. SMS potvrdenie alebo email?

V prípade, že zákazník má zabezpečenú kartu 3D Secure, musí vykonať dodatočnú autorizáciu platby. Po zadaní informácii o karte (číslo karty, dátum expirácie, bezpečnostný kód CVV2/CVC2) je vyzvaný, aby potvrdil platbu bezpečnostným prvkom 3D Secure (token, mobilný token, SMS), čo zamedzuje zneužitiu karty. Ak zákazník nemá na karte 3D Secure zabezpečenie, vie u obchodníka zaplatiť bez dodatočnej autorizácie.

Nové znenie obchodných podmienok (platné od 25.05.2018)

Politika spracovania osobných údajov