0800 188 826

Registrácia

Registráciou potvrdzujete, že ste  si prečítali a porozumeli  Všeobecným obchodným podmienkam internetového obchodu ipredplatne.sk, súhlasíte s nimi a beriete na vedomie, že registráciou v zákazníkom portáli budete viazaní Všeobecnými obchodnými podmienkami internetového obchodu. Ak nesúhlasíte so Všeobecnými obchodnými podmienkami internetového obchodu ipredplatne.sk, prosíme nepokračujte v registrácii.

Pre registráciu je potrebné vyplniť nasledujúce údaje: