1. 0

Distripress

Spoločnosť Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s., je členom organizácie Distripress - asociácie pre medzinárodnú podporu distribúcie tlače. Umožňuje a podporuje medzinárodné kontakty - výmena skúseností s trendami a problémami pri tlači a distribúcii s cieľom nájsť spoločné riešenia pre distribúciu a marketing publikácií na medzinárodnom trhu. V čase svojho vzniku v roku 1955 Distripress tvorilo 16 členských spoločností v 13 krajinách - dnes je ich 325 členov v 76 krajinách.

Aktivity Distripress

Distripress je jadrom medzinárodnej tlačovej siete. Každý rok uskutočňuje zjazd na ktorom poskytuje priestory pre viac ako 600 účastníkov tlačového trhu. K ďalším aktivitám patrí zhromažďovanie informácií a ich sprístupnenie, správa kontaktov členov, ako aj zastupovanie záujmov tlačového priemyslu po celom svete.

Misia

Distripress je jediná organizácia, spájajúca distribútorov a vydavateľov, rovnako ako ich dodávateľov na medzinárodnej úrovni. Táto sieť podporuje presadzovanie medzinárodnej distribúcie novín, časopisov a kníh. S cieľom voľnej medzinárodnej distribúcie tlače, Distripress podporuje obchodné kontakty, podporuje spravodlivé a efektívne obchodovanie a zasahuje v prospech slobody tlače. Distripress ponúka svojim členom cenné informácie a pomáha im nájsť správnu kontaktnú osobu pre ich podnikanie. S organizovaním výročného kongresu Distripress tiež vytvára najväčší a najvýznamnejší trh pre medzinárodnú výmenu v priemysle.