1. 0

FIFÍK

Katalóg. číslo: 5458
Periodicita: Mesačník
jazyk titulu: Slovenský

Mesačník pre deti. Je určený žiakom základných škôl, ich učiteľom a ďalším pedagogickým pracovníkom. Svojím obsahom podporuje medzipredmetové vzťahy, prináša tvorivé texty k vlastivede, biológii, matematike, cudzím jazykom (angličtina, nemčina, maďarčina, ruština, atď.), občianskej, hudobnej a výtvarnej výchove a samozrejme, slovenskému jazyku a literatúre.

DPH: 20%

Požiadavky k upresneniu doručenia titulu zadajte do POZNÁMKY v 2. kroku nákupného procesu (DODACIE ÚDAJE).

Najpredávanejšie produkty