1. 0

Kontaktné údaje a formulár

Sídlo spoločnosti:

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.
Stará Vajnorská 9
831 04 BRATISLAVA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35 792 281, IČ DPH: SK2020234491
Register: Mestský súd Bratislava III., odd. Sa, vl. č. 2503/B.

Korešpondenčná adresa:
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.
P.O.BOX 183, 830 00 BRATISLAVA

Infolinka: 0800 188 826   

Kontaktné emaily: 

objednávky a doručovanie: 

info@ipredplatne.skobjednavky@ipredplatne.sk 

marketing: 

marketing@abompkapa.sk 

Orgán dozoru:

SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. BOX 5, 820 07 Bratislava 27

Kontaktný formulár:

Napíšte nám Vašu otázku a my Vás budeme v priebehu dvoch dní kontaktovať.