1. 0

Virtuálna darčeková karta

         VŠEOBECNÉ PODMIENKY :

 1. Virtuálna darčeková karta ipredplatne.sk (ďalej len ako „vKarta“) je elektronická darčeková poukážka, ktorá slúži na zakúpenie predplatného prostredníctvom webovej stránky ipredplatne.sk
 2. Vydavateľom vKarty je spoločnosť Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9 831 04 Bratislava, Slovenská republika , IČO: 35 792 281, IČ DPH: SK 2020234491, Register: Mestský súd Bratislava III., odd. Sa, vl. č. 2503/B.
 3. Držiteľom vKarty je:

           a, osoba, ktorá si vKartu na webovom portáli ipredplatne.sk zakúpila (ďalej len „Objednávateľ“),

           b, osoba, v prospech ktorej bola vKarta Objednávateľom zakúpená (identifikovaná e-mailovou adresou),

           c, osoba, ktorá vKartu odbržala od osôb v zmysle písm. a), b) tohto bodu.

 1. vKartu je  možné jednorazovo (v jednej objednávke) použiť na zakúpenie predplatného akéhokoľvek titulu alebo viacerých titulov na webovej stránke ipredplatne.sk. Akýkoľvek nevyužitý zostatok na vKarte sa nevracia ani nevymieňa za hotovosť.
 2. Platnosť vKarty je vyhradená do 31.12.2023. Platnosť vKarty nie je možné predĺžiť.
 3. Hodnota vKarty je:  10,- EUR,  30,- EUR, alebo 50,- EUR

           Hodnota vKarty je cenou vKarty vrátane DPH.

 1. vKartu je možné zakúpiť v internetovom obchode ipredplatne.sk., a to výhradne on-line platbou cez platobnú bránu 24 pay. Po splnení platobnej povinnosti a pripísaní hodnoty vKarty na účet Vydavateľa vKarty, doručí Vydavateľ vKarty príslušný darčekový kód určenému Držiteľovi vKarty vo zvolený deň elektronicky prostredníctvom emailu uvedeného Objednávateľom v objednávke.
 2. Zaslaný darčekový kód zadáva Držiteľ vKarty pri vytváraní objednávky do okienka „Zľavový kupón/darčekový kód " v prvom kroku nákupného košíka. 
 1. Ak je celková suma objednávky Držiteľa vKarty vyššia ako hodnota vKarty, Držiteľ vKarty doplatí zvyšok sumy on-line platbou alebo bankovým prevodom. Ak je celková suma objednávky Držiteľa vKarty nižšia ako hodnota vKarty, tak Držiteľovi vKarty nevzniká nárok na vyplatenie nevyčerpaného zostatku. vKartu nie je možné rozdeliť do viacerých objednávok.
 2. vKartu nie je možné vymeniť za hotovosť alebo peniaze. vKarta slúži výhradne na nákup tovaru v internetovom obchode ipredplatne.sk.
 1. Vrátenie vKarty, ktorá ešte nebola použitá, bude akceptované do 30 kalendárnych dní od dátumu zaslania vKarty Vydavateľom vKarty určenému Držiteľovi vKarty .
 2. Cena zaplatená za vKartu bude vrátená rovnakým spôsobom platby, aký bol použitý pri jej kúpe, cez platobnú bránu 24pay. Na vykonanie vrátenia ceny je nutné priložiť doklad o platbe za vKartu. Elektronický doklad je dostupný v prílohe potvrdzovacieho e-mailu a je tiež uložený v oddiele "Môj účet" po prihlásení na ipredplatne.sk .
 3. vKarty pôvodne získané iným spôsobom, ako je uvedený v týchto Všeobecných podmienakach na používanie  sú neplatné a nesmú sa používať na kúpu titulov/ predplatneho a cena za ne zaplatená sa nevracia.
 4. Vydavateľ vKarty nezodpovedná za nedoručenie alebo oneskorenie doručenia takejto vKarty určenému Držiteľovi vKarty kvôli príčinám, ktoré Vydavateľ vKarty nedokáže ovplyvniť, a to vrátane napríklad: (i) chýb alebo porúch telekomunikačných liniek /systémov (ii) oneskorenia prenosu informácií alebo údajov či strate informácií alebo údajov, ku ktorým môže dôjsť kvôli ktorémukoľvek z dôvodov podľa písmena (i); (iii) nepresnosti údajov o Držiteľovi vKarty, ktoré poskytol Objednávateľ; (iv) nedoručenia vKarty na uvedenú e-mailovú adresu alebo (v) skutočnosti, že e-mail zaslaný Vydavateľom vKarty je považovaný za nevyžiadanú alebo nechcenú poštu.
 5. Tieto Všeobecné podmienky na používanie vKarty sú samostatnou a nedeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok, ktoré sú zverejnené na ipredplatne.sk (ďalej len „VOP“). Otázky neupravené týmito Všeobecnými podmienkami na používanie vKarty sa riadia ustanoveniami VOP.