1. 0

SLNIEČKO

Katalóg. číslo: 6269
Periodicita: Mesačník
jazyk titulu: Slovenský

Časopis je určený žiakom 1.-5. ročníka základných škôl. Jeho základným cieľom je formovať estetické a mravné vedomie dieťaťa a súčasne stimulovať progresívne trendy vo vývine pôvodnej beletristickej tvorby pre deti.

DPH: 20%

Darčekové poukazy

Najpredávanejšie produkty