1. 0

Profil súčasného výtvarného úmenia

Katalóg. číslo: 4997
Periodicita: Trojmesačník
jazyk titulu: Slovenský

Časopis súčasného výtvarného umenia, založený v roku 1990, je najstarším špecializovaným odborným periodikom pre oblasť výtvarného umenia na Slovensku. Zameraný je na analýzu aktuálnych tém výtvarnej praxe, ale predovšetkým teórie a kritiky súčasného výtvarného umenia s presahmi k vizuálnej kultúre, ktoré sú sprostredkované pohľadmi domácich odborníčok a odborníkov, ako aj prekladmi vybraných textov zahraničných špecialistov. Cieľom časopisu je dynamizovať domácu umeleckú scénu a posilniť kritickú reflexiu a sebareflexiu rovnako interpretov, ako aj samotných umelcov.

PROFIL 1/2021

Jana Geržová: Fenomén konca maľby / The End-of-Painting Phenomenon

PROFIL PROFILU / PROFILE OF PROFIL

Zoltán Agócs

Ján Kralovič: O priestore za obrazom / On the Space behind the Picture

„Stagnovanie, stereotypy a komfortná zóna sú veci, čo maľbe ubližujú“ Zoltán Agócs v rozhovore s Jánom Kralovičom / “Stagnating, stereotypes, and the comfort zone are things that hurt painting” Zoltán Agócs in dialog with Ján Kralovič

DIVERZITA SÚČASNEJ MAĽBY / DIVERSITY OF CONTEMPORARY PAINTING

Jana Geržová: Maliarske spektrum od Girsu po Lukáča /Painting Spectrum from Girsa to Lukáč

Miroslava Urbanová: Silvia Krivošíková – Dialóg s modernou / Dialogue with Modern

ROZHOVOR / INTERVIEW

Alexandra Tamásová: S Klaudiou Koszibou o umení, materstve a živote/ Alexandra Tamásová: With Klaudia Kosziba  on Art, Motherhood and Life

FEM POZITÍV / FEM POSITIVE

Lenka Kukurová: Pavlína Fichta Čierna a Claude Johann Čierny – Za trest / Pavlína Fichta Čierna and Claude Johann Čierny –  As Punishment

RECENZIE VÝSTAV /  EXHIBITION REVIEWS

Jozef Cseres: Beethoven krásne naruby / Beethoven Turned Well Inside Out

Gabriela Kisová: Parkovanie v bezpečnej zóne / Parking in a Safe Zone

Parking post 2021 KHB Peter Rónai v rozhovore s Janou Geržovou /Peter Rónai in dialog with Jana Geržová

Daniela Šiandorová:  Causerie o Cyprichovi / Causerie about Cyprich

DPH: 20%

Darčekové poukazy

Najpredávanejšie produkty