1. 0

LITERÁRNY TÝŽDENNÍK

Katalóg. číslo: 5528
Periodicita: Dvojtýždenník
jazyk titulu: Slovenský

Literárny týždenník, časopis Spolku slovenských spisovateľov, vychádza formou dvojčísiel raz za dva týždne. Médium predstavuje intelektuálnu platformu slovenskej spisovateľskej, umeleckej i vedeckej inteligencie, publicistov, vzdelancov, teda celej našej kultúrnej verejnosti. Literárny týždenník (LT) sa na rozdiel od väčšiny mainstreamových médií usiluje prinášať objektívne, necenzúrované informácie o súčasných kultúrno-spoločenských procesoch a udalostiach doma i v zahraničí, v rámci rubriky Komentáre, ako aj sprístupňovať neznámu či menej známu kultúrnu históriu Slovenska, pomenúvať význam slovenských osobností v dejinách, ktorý býva vo väčšine súčasných médií – v záujme škandalizácie alebo aj znehodnocovania všetkého, čo je slovenské – jednostranne skresľovaný. Časopis prezentuje hodnoty slovenskej pôvodnej a kvalitnej prekladovej literatúry, či už v rámci predstavovania poézie a prózy súčasných autorov, v pravidelnej recenznej dvojstrane, alebo informáciami o nových knižných tituloch, výsledkoch literárnych súťaží a pod. LT sa pravidelne venuje recenzným reflexiám viacerých žánrov nášho umenia, ako divadlo, hudba, film či výtvarníctvo. Pravidelne prináša rozhovory s osobnosťami našej i zahraničnej literatúry, kultúry, vedy a verejno-spoločenského života. Nechýbajú v ňom aktuálne reportáže, príspevky o najnovších archeologických výskumoch, jazykovedné reflexie, literárne a filozofické eseje či zamyslenia nad postavením človeka v súčasnom svete a Slovenska v európskom či svetovom kontexte

DPH: 20%

Požiadavky k upresneniu doručenia titulu zadajte do POZNÁMKY v 2. kroku nákupného procesu (DODACIE ÚDAJE).

Najpredávanejšie produkty