1. 0

FLASH ART

Katalóg. číslo: 5992
Periodicita: Trojmesačník
jazyk titulu: Slovenský

Časopis Flash Art Česká a Slovenská edícia, založená Helenou Kontovou, Jurajom Čarným a Lýdií Pribišovou v roku 2006, dlhodobo zastáva pozíciu najvýraznejšieho časopisu o súčasnom výtvarnom umení v Českej republike a na Slovensku. Vychádza za podpory Štátneho fondu kultúry Českej republiky, Ministerstva kultúry ČR, Fondu na podporu umenia Slovenskej republiky a nezávislého vydavateľa Giancara Politiho.

Časopis je vydávaný v českom a slovenskom jazyku ako štvrťročník. Hlavným poslaním českého a slovenského vydania medzinárodne uznávaného časopisu Flash Art je okrem sprostredkovania aktuálnych informácií aj systematická podpora rozvoja kritického a teoretického myslenia v rámci súčasného umenia ako aj neustále výmeny informácií o domácom výtvarnom dianí s medzinárodnou umeleckou scénou.

 

DPH: 20%

Požiadavky k upresneniu doručenia titulu zadajte do POZNÁMKY v 2. kroku nákupného procesu (DODACIE ÚDAJE).

Najpredávanejšie produkty