0800 188 826

HISTÓRIA

Katalóg. číslo: 4893
Periodicita: Dvojmesačník
jazyk titulu: Slovenský

Časopis História prezentuje výsledky historickej vedy s presahom do príbuzných vedných odborov, spracované populárno-vedeckou formou. Časopis je doplnkovou literatúrou pre pedagógov a študentov všetkých typov škôl. Popri tejto skupine je určený širokej čitateľskej obci so záujmom o dejiny, vládnym a mimovládnym organizáciám, nadáciám. Zameriava sa na dejiny Slovenska v kontexte s európskym vývinom, na skúmanie svetových dejín a spoločenských javov, čím prispieva k pochopeniu a objektívnejšiemu posúdeniu súčasných procesov.

DPH: 20%

Cena Katalóg. číslo Počet výtlačkov / detail
19,80 € s DPH 4893 Ročné predplatné na 6 vydaní Do košíka
infolinka

Najpredávanejšie