1. 0

Odvolanie súhlasu so spracovním osobných údajov