1. 0

Transfuze a hematologie dnes

Katalóg. číslo: 3556
Periodicita: Iná
jazyk titulu: Český

Časopis obsahuje pôvodné práce, súhrnné práce a kazuistiky s problematikou transfúzneho lekárstva a hematológie s možnosťou publikovania styčných tém z iných medicínskych odborov. Svojou postgraduálnou náplňou sa zameriava na vysokoškolsky aj stredoškolsky vzdelaných čitateľov. Časopis ďalej publikuje informácie oboch spoločností, organizačne odborné správy (napr. Koncepcia odboru, odporúčané diagnosticko-terapeutické postupy), zásadné výsledky z rokovania spoločností s dôležitými českými i medzinárodnými inštitúciami a významné osobné správy. Časopis zahŕňa informácie o novinkách zo zahraničnej literatúry, správy z českých a zahraničných kongresov, odbornú diskusiu na aktuálne témy týkajúce sa odborov hematológie a transfúznej medicíny, činnosti oboch odborných spoločností a ďalších.

DPH: 20%

Požiadavky k upresneniu termínu doručenia titulu zadajte do POZNÁMKY v 2. kroku nákupného procesu (DODACIE ÚDAJE).

Najpredávanejšie produkty