1. 0

Technický týdeník

Katalóg. číslo: 3772
Periodicita: Iná
jazyk titulu: Český

Časopis Technický týždenník je titul s viac ako 60-ročnou tradíciou a so zameraním na priemyselnú prax. Nosnými témami sú strojárstvo vrátane softvérovej podpory, riadiace a automatizačné systémy, výroba a spracovanie plastov, energetika a distribučné siete, teplárenstvo, informačné technológie. Venuje sa tiež vede a výskume, sleduje vývojové trendy v priemysle.

DPH: 20%

Požiadavky k upresneniu doručenia titulu zadajte do POZNÁMKY v 2. kroku nákupného procesu (DODACIE ÚDAJE).

Najpredávanejšie produkty