1. 0

Pracovní lékařství

Katalóg. číslo: 3546
Periodicita: Iná
jazyk titulu: Český

Časopis zameraný na problematiku zdravotnej starostlivosti o pracujúcich, hygienu práce a choroby z povolania.

DPH: 20%

Požiadavky k upresneniu termínu doručenia titulu zadajte do POZNÁMKY v 2. kroku nákupného procesu (DODACIE ÚDAJE).

Najpredávanejšie produkty