1. 0

NÁRODNÍ POJIŠTENÍ

Katalóg. číslo: 3225
Periodicita: Mesačník
jazyk titulu: Český

Odborný mesačník Národní pojištení, ktorý vydáva ČSSZ, je dôležitým zdrojom INFORMÁCIÍ nielen o sociálnom zabezpečení ale aj prináša novinky z oblasti dôchodkového, nemocenského zdravotného poistenia, z pracovného práva, novinky o dávkach sociálnej starostlivosti. Lekárske posudkové služby či o štátnej sociálnej podpore. Nechýbajú ani výklady nových zákonov, vyhlášok, nariadení a medzinárodných zmlúv vlády. V rubrike konzultácie odpovedajú prední odborníci na otázky čitateľov.

DPH: 20%

Darčekové poukazy

Najpredávanejšie produkty