1. 0

ENERGETIKA

Katalóg. číslo: 3771
Periodicita: Dvojmesačník
jazyk titulu: Český

Odborný časopis pre oblasť výroby elektrickej energie,  tepla a využitia energie s viac než päťdesiat ročnou históriou. Vychádza 6 krát do roka

DPH: 20%

Darčekové poukazy

Najpredávanejšie produkty