1. 0

ENERGETIKA

Katalóg. číslo: 3771
Periodicita: Dvojmesačník
jazyk titulu: Český

Odborný časopis pre oblasť výroby elektrickej energie,  tepla a využitia energie s viac než päťdesiat ročnou históriou. Vychádza 6 krát do roka

DPH: 20%

Požiadavky k upresneniu termínu doručenia titulu zadajte do POZNÁMKY v 2. kroku nákupného procesu (DODACIE ÚDAJE).

Najpredávanejšie produkty