1. 0

Česká stomatologie praktické zubní lékařství

Katalóg. číslo: 3544
Periodicita: Dvojmesačník
jazyk titulu: Český

Česká stomatologie je vyhraněným vědeckým časopisem, jehož cílem je publikovat práce základního a aplikovaného výzkumu na úrovni klinických a experimentálních studií ze stomatologických a všech souvisejících oborů v problematice orálního zdraví. Dále obsahuje kazuistiky, souborné referáty, přednášky a krátká sdělení z literatury.

Praktické zubní lékařství uveřejňuje jednak práce ze všech oblastí stomatologické péče, které jsou zaměřeny pro každodenní praxi, jednak kazuistiky zajímavých a méně častých onemocnění v orofaciální oblasti. V referátové části přináší anotace zajímavých článků ze zahraniční literatury.

Oba tituly jsou tištěny v jednom svazku.

DPH: 20%

Darčekové poukazy

Najpredávanejšie produkty