1. 0

ELEKTRO

Katalóg. číslo: 3826
Periodicita: Mesačník
jazyk titulu: Český

Odborný časopis pre silnoprúdovou elektrotechniku - od nízkeho napätia po VVN. Každé číslo je tematickyzamerané na niektorý z elektrotechnických odborov - elektroinštalácie a prístrojová technika, pohony avýkonová elektronika, ochrana proti blesku a prepätiu, káble a rozvádzačová technika atď Časopis prinášaaktuálne novinky o produktoch a technológiách, z oblasti revízií el. spotrebičov a legislatívy, informácie onormách, odbornej literatúre, správy o udalostiach, ktoré súvisia s elektrotechnikou.

DPH: 20%

Darčekové poukazy

Najpredávanejšie produkty