0800 188 826

ELEKTRO

Katalóg. číslo: 3826
Periodicita: Mesačník
jazyk titulu: Český

Odborný časopis pre silnoprúdovou elektrotechniku - od nízkeho napätia po VVN. Každé číslo je tematickyzamerané na niektorý z elektrotechnických odborov - elektroinštalácie a prístrojová technika, pohony avýkonová elektronika, ochrana proti blesku a prepätiu, káble a rozvádzačová technika atď Časopis prinášaaktuálne novinky o produktoch a technológiách, z oblasti revízií el. spotrebičov a legislatívy, informácie onormách, odbornej literatúre, správy o udalostiach, ktoré súvisia s elektrotechnikou.

DPH: 20%

Cena Katalóg. číslo Počet výtlačkov / detail
27,84 € s DPH 3826R Ročné predplatné na 12 vydaní Do košíka
13,92 € s DPH 3826P Polročné predplatné na 6 vydaní Do košíka
infolinka

Najpredávanejšie