1. 0

Literární noviny

Katalóg. číslo: 3663
Periodicita: Mesačník
jazyk titulu: Český

Mesačník pre kultúru a politiku, ponúkajú priestor pre diskusiu o dôležitých otázkach českej spoločnosti,ktoré ich autori formulujú osobito a mnohokrát ako prvý. Nestrácajú zo zreteľa duchovný rozmer životajednotlivca i národa a chápu ho v kontexte globalizujúceho sa sveta.

DPH: 20%

Darčekové poukazy

Najpredávanejšie produkty